Prijavite se za sudjelovanje u projektu „Sportski praznici!“
Za prijavu je potrebno popuniti niže navedene podatke u formular te pristisnuti gumb "Prijavite se!".
Napomena: za prijavu učenik mora imati izrađenu Iskaznicu HŠSS-a. Upute za izradu pronađite ovdje.
Ukoliko niste sigurni je li učenik prijavljen za Sportske praznike, molimo kliknite ovdje i popunite podatke u skočnom prozoru te kliknite na gumb "Provjeri".

Prijava

Provjera zauzetosti za odabranu županiju
Kontakt voditelja
* Potvrđujem da su osobni podaci koje upisujem istiniti te dajem ovlaštenje i suglasnost Hrvatskom školskom sportskom savezu, županijskim školskim sportskim savezima te školskom sportskom savezu Grada Zagreba da moje osobne podatke, fotografije i snimke može koristiti i objavljivati, te da s osobnim podacima koje sam ostavio u ovoj web formi, fotografijama i snimkama može raspolagati, njima se služiti te ih koristiti i obrađivati u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja i s djelatnostima koje Hrvatski školski sportski savez obavlja. Klikom na gumb "Prijavite se!" potvrđujem da sam upoznat da se osobni podaci od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza i drugih školskih sportskih saveza prikupljaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.