Tjedan fair playa u mojoj školi 2022./2023.

Mentor

Popunjava voditelj projekta

Učenici

Škola

Ravnatelj/ica

Provedene aktivnosti

Primjeri dobre prakse: link

Fotografije

Video materijali

Mediji o Tjednu fair playa u vašoj školi

Opširniji izvještaj

* Želite li dostaviti prošireni izvještaj s više informacija, priložite JEDNU datoteku u word ili pdf formatu BEZ SLIKA.

* Potvrđujem da su osobni podaci koje upisujem istiniti te dajem ovlaštenje i suglasnost Hrvatskom školskom sportskom savezu, županijskim školskim sportskim savezima te školskom sportskom savezu Grada Zagreba da moje osobne podatke, fotografije i snimke može koristiti i objavljivati, te da s osobnim podacima koje sam ostavio u ovoj web formi, fotografijama i snimkama može raspolagati, njima se služiti te ih koristiti i obrađivati u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja i s djelatnostima koje Hrvatski školski sportski savez obavlja. Klikom na gumb POHRANI potvrđujem da sam upoznat da se osobni podaci od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza i drugih školskih sportskih saveza prikupljaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.